Hier volgt spoedig informatie over de beschikbare ruimtes bij De Verbinderij.